O nás

Již více než 20 let se zabýváme utěsňováním rotačních hřídelů strojů jako jsou průmyslová čerpadla, míchadla nebo ventilátory a dodávkami celých čerpadel Ensival a OptimEx pro chemicky agresivní a abrazivní media. Vedle mechanických ucpávek Fluiten dodáváme i rotační přívody Johnson-Fluiten, hřídelové spojky Ru-Steel a kompresorové ventily CPI. Nabízíme výrobky špičkové kvality evropského původu, které dokáží plnohodnotně nahradit produkty od jiných výrobců.


Oblasti použití mechanických ucpávek

P E T R O C H E M I C K Ý   P R Ů M Y S L

refToto průmyslové odvětví má velice náročné provozy, které vyžadují vysokou spolehlivost zařízení. Splňujeme požadavky petrochemického průmyslu našimi osvědčenými produkty, které jsou v souladu s normami API 682 zaručující maximální bezpečnost u těkavých, viskózních a hořlavých kapalin v extrémních teplotních a tlakových podmínkách.

 

F A R M A C E U T I C K Ý   P R Ů M Y S L

pharmFarmaceutická výroba vyžaduje důsledné dodržování hygienických a čistících postupů zamezujících znečištění procesu. Fluiten podporuje farmaceutický průmysl těmito produkty: snadno čistitelné mechanické ucpávky, za sucha běžící ucpávky, systémy monitorující případné úbytky hradícího media a použitím materiálů, které vyhovují FDA.

 

C H E M I C K Ý   P R Ů M Y S L

chemToto odvětví je charakteristické nekonečnou řadou procesů, s velmi odlišnými vlastnostmi a širokou škálou provozních podmínek.
Dodáváme do chemického průmyslu různorodé typy ucpávek, zhotovených z široké škály konstrukčních materiálů odolávajících korozi, otěru a  použitému mediu, a zároveň zajišťující co nejnižší úniky media.
 

 

P A P Í R E N S K Ý   P R Ů M Y S L

paperZávody na zpracování buničiny a výrobny papíru vyžadují vysokou spolehlivost a co nejnižší náklady. Fluiten dodává do papírenského průmyslu robustní a otěruvzdorné mechanické ucpávky, ale především nabízíme univerzální a ekonomický sortiment s cílem snížit skladové zásoby.

 

E N E R G E T I K A

energyKomplexní zařízení pracující především s horkou vodou za vysokého tlaku, to vyžaduje vysokou účinnost, spolehlivost a dlouhou životnost. Naši inženýři mají zkušenosti s energetikou, vybírají pouze ty nejlepší materiály, aby zajistili optimální výkon zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Á M O Ř N Í   A P L I K A C E

navalPoužití na pracovních plavidlech a i na rekreačních lodích vyžaduje specializované a spolehlivé řešení. Fluiten čerpá ze zkušeností svých techniků v námořním sektoru a nabízí své služby jako kvalifikovaný partner řešící technické problémy související s mnoha různými možnostmi použití mechanické ucpávky jako např. kompenzace pohybu lodního šroubu, výměna ucpávky na moři aniž by bylo potřeba zajíždět do přístavu atd.

 Fluiten-Vikov, s.r.o.
Pod Křížkem 1345/12
147 00 Praha 4
Česká republika
  • Obrázek č. 1
  • Obrázek č. 2
  • Obrázek č. 3
  • Obrázek č. 4
  • Obrázek č. 5
  • Obrázek č. 6
  • Obrázek č. 7